Västerby Race (16 och yngre)
22 oktober

DM
05 november - 06 november

Sum-Sim Region (16 och yngre)
19 november - 20 november

SM (kvalande)
24 november - 27 november

Barracuda Race (alla)
03 december - 04 december

Sum-Sim Riks (kvalande region)
17 december - 18 december

Sida 1 av 1 1

Kontakta oss

Email:

kansli(at)kungalvss.nu

babysim(at)kungalvss.nu

simskola(at)kungalvss.nu

tavling(at)kungalvss.nu

tranare(at)kungalvss.nu

styrelse(at)kungalvss.nu

masters(at)kungalvss.nu

 

Telefon

0303 - 147 76

Postadress

Rosendalsgatan 1, 442 35 KUNGÄLV

Öppethållande av kansliet

Kansliet är öppet tisdagar klockan 17.00-19.00. 

Kontonummer

 

Bankgiro

5010-5865

Plusgiro

67 76 31-4

Organisationsnummer

853300-3128